Peter & Keld Mathiasen

Nyt inventar i Løkken  • Ca. 120 ungdyr -  fra løbekvier til kælvekvier
  • Alle i sengebåse med madrasser
  • Faste gulve med udmugningsskraber
  • Desuden er der strøede bokse til kælvninger
  • Drivgang til kostalden