Klaus Kristiansen

Nyt staldafsnit til kalve og goldkøer i Åbybro  • Små kalve i enkeltbokse, specialmodel med 3 skåle på frontlåge
  • Kalvebokssider kan trækkes frem, så der bliver frit når der muges, mens fronte bliver stående
  • Der er fællesbokse med dybstrøelse til kalve efter enkeltbokse
  • Fællesbokse er med fronte, hvor der er plads til både hø og kraftfoder
  • Der er også en kælvningsafdeling med dybstrøelse
  • Storboks og enkeltbokse