Kim Nielsen - ungdyr

Ny ungdyrs stald til kalve og kælvning hos Troldholm i Velling nær Ringkøbing FjordTroldholm ligger i skønne omgivelser ud til Ringkøbing Fjord. Her bor Kim med sin kone Maria og deres tre børn. De overtog gården i 2009, men den har været drevet økologisk siden 1995. På gården er der 500 sortbrogede og røde danske malkekøer og tilhørende 570 hektar økologisk landbrugsjord. Til det daglige arbejde får familien hjælp af syv medarbejdere samt den tidligere ejer af gården, der trods sine snart 70 år stadig er en del af den daglige drift.

  • ORLA HANSEN har i 2017 været behjælpelig med inventar til ny stald til kælvning og kalve.
  • Stalden er med isoleret loft, gardiner og teglsten.
  • Der er store opstrøget fælles kælvningsbokse, enkelt-kalveboks i klump og fælles bokse til de større kalve.
  • Stalden er lavet for at give de små kalve en bedre start på livet og for at få fjernet kælvningerne fra ko-stalden.