Henrik Søgård - ungdyr

Ombygning af ungdyrs stald ved VardeOmbygning af ungdyrs stald ved Varde - her har Henrik Søgård sin økologiske bedrift med 300 malkekøer og 325 ha jord.