Henrik Elnegård

Nyt anlæg i Humble på Langeland  • Ny stald med kalve - goldkøer og kælvningsbokse på dybstrøelse
  • Ungdyr og drægtige kvier i sengebåse
  • Sengebøjler type 5 – 6 og 8
  • Madrasser type Latex med rør som lejebegrænser