Andreas Joa

Nyt stald anlæg i Sola i Norge  • Nyt staldanlæg: 3 rækket stald med automatisk malkning og skraberobot
  • Sand i sengebåse – specialdesignet sengebøjle til sand
  • Bånd som lejebegrænser
  • Fanggitre ved foderbord
  • Kobørste