Tage Kjærgård

Ny kostald i StorvordeNy kostald i Storvorde hos Tage Kjærgård og familie.

  • Skift fra malkestald til robot-malkning
  • Type 7 sengebøjle
  • Cowtex 70 mm madrasser