Søvig Dairy

Nyt malkecenter nær VardeNyt malkecenter i Janderup ved Varde er bygget med følgende faciliteter:

  • 2 x 20 parallel malkestald
  • Kælvningsområde
  • Opstarterhold i dybstrøelse
  • Seperationshold i senge
  • Behandlergang til 12 køer
  • Separat malkning af nykælver og behandlerkøer
  • Alt i alt et gennemtænkt byggeri