Søren Lundgaard

Ny kostald i BrammingNy kostald hos Søren Lundgaard, Bramming.

  • 4-række sengestalde med sandsenge
  • Behandler afsnit med ”rundel”
  • Gennemført logistik