Peter & Poul Erik Jensen

Ny kostald i Hjørring  • Ny kælvningsområde med dybstrøelse
  • Storboks til højdrægtige, og enkeltbokse til kælvning
  • Enkeltkalvebokse der er flytbare (i klynger med 4) placeret i sektioner
  • Efter ca. 3 uger flyttes boksene, kalvene bliver gående i sektioner
  • Der monteres forværk med kraftfoder og hø