Peter Clausen

Ny kostald med høj velfærd i Vejen  • Sand i sengebåse
  • Zig-Zag nakkerør
  • Foder-repo
  • Stor kælvning- og velfærdsafdeling dybstrøelse
  • Broklap også fra Orla Hansen A/S