Palle Christiansen

Ny Goldko/-kælvningsstald hos ”Apterp”, BredebroEn velindrettet stald med masser af gode løsninger for køer og personale.

  • Holdopdelt kælvningsbokse, med mulighed for separering af den enkelte ko
  • Efterkælvningshold
  • Sand i sengebåse
  • Masser af m2