Michael Vestergård

Ny kælvnings og kalvestald i Kibæk  • Store dybstrøelsesbokse til kælvning
  • Enkeltkalvebokse placeret i storboks (i klynger med 4) flyttes med minilæsser
  • Efter ca. 3 uger flyttes boksene, kalvene bliver i storboks
  • Der sættes forværk med hø og kraftfodertildeling op ved storboks
  • Enkeltbokse transporteres til vaskeplads,- og derefter ind i ledig storboks