Kjeld Sørensen

Ny stald til 150 køer + ungdyr i Viborg  • 2 malkerobotter
  • Sengebøjler type 7 ved køer, type 5 og type 6 ved ungdyr
  • Kraiburg gummi på skrabergang ved køer + opsamling ved robotter
  • Separation til behandling og til opstarterhold med adgang til malkning
  • Kælvningsbokse med gummibelægning
  • Stor dybstrøelsesboks til højdrægtige