Kim Nielsen

Ny kostald til 350 køer, samt kælvningsafdeling og kalveafdeling i Velling  • Foderbøjler - sand i sengene
  • Delaval Malkecenter
  • Orla Hansen Broklap og Kodriver