Keld Mathiasen

Udvidelse af kostald i Løkken  • Sengebåsestald med sand i båse
  • Ny sengebøjler type 8
  • Ny 4 meter rustfri vandkar med hurtig tømning
  • 2” fremskudt æderør ved foderbord
  • Vipbomme til afspærring tværs over foderbord