Erling Bonde

Ny kostald i Borris  • 2011 Udvider besætning med ca. 200 økologiske køer
  • Ny 6 rækket sengestald med type 7 sengebøjler, plastgavle, og Erri Comfort madrasser
  • 2012 Stalden udvides igen, og der bliver plads til ca. 200 ungdyr
  • Der etableres udvendig foderrepos / foderbord med overdækket udhæng