Erik Hansen

Ny kostald med plads til 280 køer i Rødding  • Sand i sengelejet
  • Type 7 sengebøjle med Zig-Zag nakkerør sikrer optimalt komfort og rene køer
  • Stor kælvning/wellness afdeling i dybstrøelse
  • ”Comfy” kobørster
  • Nyudviklet gyllesystem med effektiv sandfang, som sikre at gyllen kan bruges til biogasanlæg
  • Alt i alt en spændende stald, hvor der er tænkt på detaljerne