Bjarne Nebel

Renoveret og udvidet kostald med malkerobotter i Them  • Renoveret fra dybstrøelse til sengebåse med sand
  • Sand i sengebåsene
  • Bånd som lejebegrænser
  • Gyllekumme med spalter midt i gangene
  • Bagskyl i tværgang
  • 4 meter vandkar