Anders & Flemming Christensen

Ny kostald til økologisk besætning i Henne  • Udvider kostald med plads til 420 årskøer og 6 robotter
  • Stalden er en af de få stalde i Danmark, hvor sengene er på tværs i stalden
  • Spændende stald med fin logistik til både robotter og afgræsning