Joris Van Den Berg - ungdyr

Ombygning af stald til ungdyr i VardeOmbygning af gammel dybstrøelses stald, så der er blevet plads til 180 ungdyr i sengebåse

Se tegning over stalden her