Bjarke Snedker 2

Ny stald til ”Dansk kalv” produktion i Ribe  • Slagtekalvestald på ca. 6000 kvadratmeter 
  • Stalden består af 47 bokse på hver ca.100 kvadratmeter
  • Der går omkring 30 kalve i hver boks
  • I alt kan stalden rumme 1400 kalve – alle på dybstrøelse

Se en tegning af stalden ved at klikke her