Poul Erik Pedersen

To nye ”starter-stalde” til fedekalve i Nibe  • 68 dybstrøelsesbokse + seperationsbokse
  • Automatisk mælkefodring
  • Automatisk kraftfoder tildeling
  • En gennemført stald, hvor der er kælet for alle detaljer