Sdr. Omme Statsfængsel

Stor ny stald til kødkvæg i Sdr. Omme  • Ca. 3400 m2 stald med bred foderbord i midten, og dybstrøelsesafdelinger til begge sider
  • På den ene side er det ammekøer med kalv, med dertil indrettede kalveskjul og kraftfoderautomater
  • På den anden side af foderbordet er det ungdyr til opfedning, her er indrettet en vægt i forbindelse med udleveringsafdeling
  • Mellem trapper til dybstrøelse og foderbordet er en bred æde repos med fast bund og udmugningsskraber
  • I den ene ende af stalden er der 8 bokse til kælvning, behandling, tyr mm.

Se mere her fra Frilands besøg i stalden http://www.youtube.com/watch?v=tU3zwx35ZSo