Pernille & Rene Lærke Hansen

Limosinestald i Kettinge på Lolland  • Hvidkildegaard ligger på det sydlige Lolland, tæt på Østersøen.
  • Pernille og René Lærke Hansen er 3' generation, der arbejder med Limousine kødkvæg på denne ejendom. Limousinekvægene græsser hele sommeren på de store strandenge, som omgiver ejedommen.
  • Om vinteren går dyrene i løsdriftstalde hjemme på gården. Orla Hansen har leveret inventar til stalden af flere omgange som er lavet med opstrøgede fælles bokse med fanggitter.
  • Stalden er et kig værd og kan give god inspiration til fremtidige byggetanker.