Flemming Smidt

Limousinestald i Ferritslev på Fyn  • Indretning fra maskinhus til limousinestald med foderkrybber