Christian Danielsen

Fornyelse i Stoholm  • Ældre bindestald ændres til ca. 80 stk opdræt af amme køer
  • Der graves ud til dybstrøelse ved siden, eksisterende fælles mellemgang fjernes, og der lægges spalter mellem 2 eksisterende gyllekanaler