Kobørster

Lov om hold af malkekvæg foreskriver, at dyrene skal have adgang til hudpleje. Ved malkekøer skal der være en roterende kobørste pr. 50 køer. Ungdyr skal som minimum have adgang til faste børster. Adgang til kobørster gør det lettere for dyrene, at pleje deres pels også på de steder af kroppen, hvor dyrene ikke selv kan nå. Det giver øget velvære. Orla Hansen A/S forhandler anerkendte roterende kobørster, og har erfaring med valg af type og placeringsmuligheder i stalden.

Se produktoversigt - klik her