Kobørster

Lov om hold af malkekvæg foreskriver, at dyrene skal have adgang til hudpleje. Ved malkekøer skal der være en roterende kobørste pr. 50 køer. Ungdyr skal som minimum have adgang til faste børster. Adgang til kobørster gør det lettere for dyrene, at pleje deres pels også på de steder af kroppen, hvor dyrene ikke selv kan nå. Det giver øget velvære. Orla Hansen A/S forhandler anerkendte roterende kobørster, og har erfaring med valg af type og placeringsmuligheder i stalden.

Se mere på vores pdf produktblad - klik her

Kobørster er med til at øge dyrevelfærden i stalden. Kobørster øger blodcirkulationen og holder køerne rene, hvilket i sidste ende forbedrer koens ydeevne, til gavn for landmandens økonomi.

Det er ikke nødvendigt at tvinge køerne hen til staldens kobørster. Det kommer helt af sig selv, da alle køer elsker at få børstet pelsen. Det fremmer igen trafikken rundt i stalden og gør dyrene tilpasse, alt imens de er beskæftigede.

Kobørster modvirker desuden, at køerne gnubber sig mod staldens øvrige inventar, hvilket forlænger levetiden på det øvrige staldinventar.

Vore kobørster er designet i to forskellige udgaver:

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse