Kraftfoderautomat

Til ophæng på rør for slagtekalve.