Gummigulv

Gummibelægning giver dine køer komfortable, skridsikre overflader at gå på, hvilket fremmer en naturlig adfærd. Køer foretrækker at stå eller gå på gummigulv i stedet for beton. Gummigulv på et fast gulv, opsamling eller et spaltegulv bidrager til, at køerne går og står roligt. Siden 2010 har der været et lovkrav at gulvet på opsamlingspladsen skal være eftergiveligt og skridsikkert.

Gummigulve i køernes gangarealer har vist at give markkant højere aktivitet hos køerne. En tysk undersøgelse viser, at køerne i gennemsnit går 31 flere skridt i timen på gummigulvet sammenlignet med antal skridt på et betongulv (Benz, 2003b).

En anden undersøgelse viser en markant reduktion i forekomsten af laminitis og dobbeltsål ved opstaldning i løsdriftsstalde med gummigulve set i forhold til løsdriftsstalde uden gummigulve. Der blev ligeledes fundet reduktion i forekomsten af trykskader og øvrige klovskader (Benz, 2003b).

Orla Hansen A/S markedsfører flere forskellige typer fra anerkendte producenter.

KRAIBURG - gummigulv
AAG gummivarefabrik - gummigulv