Afspærring

I de fleste stalde er der behov for en del forskellige afspærrings løsninger. Afspærringens udformning og funktioner kan være meget forskellige, alt efter dyrenes størrelse og staldens udformning. Orla Hansen A / S har et stort udvalg af afspilning / låger til alle tænkelige formål.