Potentialudligning

Ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen skal der i alle landbrugets driftsbygninger udføres potentialudligning.

Potentialudligning skal sikre mod overgang i forbindelse med lynnedslag, samt fejl og brand på elektriske installationer.

I praksis betyder dette at alle ledende dele i stalden dvs. inventar, riste, stålspær, mælkerør mm. skal forbindes til fælles jordforbindelse.

Potentialudligning skal udføres korrekt for at beskytte kvæget mod strømspændinger.

Det er bygherres ansvar at ovenstående overholdes.

Farmtest potentialudligning