Pladelaser

Laserskærer Amada FOM II
Amada laserskærer med fulautomatisk pladereol. Det gør at vi kan køre ubemandet efter normal arbejdstid. Programmering i Dr. Abe.

Maksimal pladestørrelse 1,5 x 3 meter
20 mm sort stål
12 mm rustfrit stål
8 mm aluminium

Laserskærer Bystronic Bystar 3500
Laserskæring er en yderst fleksibel og hurtigt metode til at bearbejde plader. Imponerende præcision (+/- 0,1 mm) og ensartet kvalitet. Al programmering foregår i Jetcam, og emnerne kan derfor pakkes tæt sammen for at udnytte pladen bedst muligt.

Orla Hansen A/S kan tilbyde laserskæring i følgende dimensioner:

Maksimal pladestørrelse 2 x 4 meter
20 mm sort stål
12 mm rustfrit stål
8 mm aluminium

Fakta om laserskæring
Laserskæring er en termisk skæreproces, som kan producere højkvalitetssnit i mange forskellige materialer. 
Ved laserskæring skæres med  ensrettet lys, der forstærkes voldsomt gennem en linse. Dette bevirker, at strålen bliver så kraftig, at materialet fordamper, og efterlader et smalt og rent snit uden slagger.
Laserskæring kan anvendes ved produktion, hvor der ønskes høj produktivitet kombineret med fleksibilitet, og hvor der samtidig ikke ønskes at gå på kompromis med kvaliteten. En høj og ensartet kvalitet med lav varmetilførsel gør ligeledes processen velegnet til en lang række emner, hvor der ønskes minimale deformationer.
Laserskæring er i forhold til flammeskæring og plasmaskæring karakteriseret ved at materialet påvirkes meget mere lokalt og koncentreret.
Herved opnås meget smalle snitfuger samt en minimal påvirkning af materialet i øvrigt. Endvidere kan laserskæring foretages med meget høj præcision og uden at emnet deformeres. 
Valget af skæregas afhænger af materialet, der skæres i. Oxygen bruges bearbejdning af stål og nitrogen til rustfrit stål.

Oxygen
Oxygen er den dominerende gas inden for laserskæring af alm. stål. Gassen reagerer eksotermt med materialet og på grund af den ekstra energitilførsel fra reaktionen, opnås der en meget høj skærehastighed. 
Skæretrykket ligger ofte omkring 5 bar ved skæring af tynde plader (1–3 mm). Ved skæring af tykkere gods er trykket betydeligt lavere og kan ligge under 1 bar for groft materiale.
Man skal være opmærksom på at ved skæring med ilt, vil der på selve skærefladen dannes en oxideret hinde, som ved efterfølgende maling kan få denne til at skalle af.

Nitrogen
Nitrogen er meget lidt reaktivt og derfor den dominerende gas til laserskæring af rustfrit stål. Skærehastigheden er betydeligt lavere end ved oxygenskæring, idet den eksoterme reaktion ved oxygen ikke er tilstedeværende. 
Fordelen ved at skære med nitrogen er rene oxidfrie snit, som er en forudsætning for bibeholdt korrosionsmodstand på de laserskårne detaljer. Gastrykket er højt ved nitrogenskæring, og øget godstykkelse kræver højere nitrogentryk. Skæring af 10 mm rustfrit stål kræver ofte et skæretryk i området 15 – 25 bar for at opnå pæne snit. Huller lavet i plader kan normalt ikke have en diameter under pladetykkelsen.  F.eks. i 10 mm pladetykkelse skal huller være minimum 10 mm i diameter.